Sunday, 24 December 2017

Christmas wish

CANON EOS 80D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 1600 | F/2 | 1/200 | 60MM

Sunday, 10 December 2017

Face

CANON EOS 80D | CANON EFS 18-200MM 0.45M / 1.5FT | ISO 400 | F/36 | 1/50 | 200MM

Saturday, 9 December 2017

Straw

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 200 | F/4.5 | 1/320 | 60MM
CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 200 | F/4.5 | 1/250 | 60MM
CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 200| F/4.5 | 1/400 | 60MM

Sunday, 3 December 2017

Chilly

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 200 | F/3.5 | 1/200 | 60MM
CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 200 | F/3.5 | 1/200 | 60MM

Saturday, 19 August 2017

Timetraveler


My friend promised to be a photo model. In the morning at six o'clock, we stopped at the park to photograph. It was meant to be photographed in the contre jour. The sun had already risen to the middle of the sky. The camera's autofocus and my eyes did not help, the sunlight blinded both. I photographed at random when the photo model danced with my monotonous dance choreography. It was easier for the model to be in front of the camera when she moved. 

Ystäväni lupautui valokuvamalliksi. Aamulla kuuden aikaan pysähdyimme puistoon valokuvaamaan. Tarkoituksena oli valokuvata vastavaloon. Aurinko oli jo noussut puoleen väliin taivasta. Kameran automaattitarkennuksesta ja minun silmistäni ei ollut mitään apua, auringonvalo sokaisi molemmat. Tarkensin ja tallensin valokuvia sattumanvaraisesti, valokuvamallin tanssahdellessa monotoonista tanssikoreografiaani. Liikkuminen helpotti mallin kamerajännitystä.

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 100 | F/4-F/5.6 | 1/250-1/500 | 60MM

HarborThe fog rises. I went with the Canon EOS 450D and the Canon EFS 18-200mm lens to the seafront and the nearby harbor. I chose a large f-number to make the photo accurate from a wide area. I photograph without a tripod, the amount of light was enough.


Sumu nousi. Suuntasin Canon EOS 450D:n ja Canon EFS 18-200mm objektiivin kera merenrannalle ja läheiseen satamaan. Valitsin suuren f-luvun, jotta kuva olisi tarkka laajalta alueelta. Valon määrä riitti, joten valokuvasin ilman jalustaa.

CANON EOS 450D | CANON EFS 18-200MM 0.45M / 1.5FT | ISO 200–400 | F/14 | 1/125 | 20-28MM

Wednesday, 9 August 2017

Rabbit


My friend lives in the city. In his yard I saw a city of rabbits. There was evening and light a little. So the ISO had to be raised to 1600 (max. 1600 Canon EOS 450D) Granularity are shown in the photo. I buy the Canon EOS 80D. At that time, the sensitivity can be raised higher. Photography in low light will be better.

Kaupungissa ystäväni pihalla törmäsin citykaniin. Oli ilta ja valoa vähän. Joten isoherkkyys täytyi nostaa 1600 (max. 1600 Canon EOS 450D) Rakeisuus näkyy kuvassa. Ostan Canon EOS 80D:n. Silloin isoherkkyyttä voi nostaa korkeammalle. Valokuvaaminen hämärässä onnistuu paremmin. 

CANON EOS 450D | CANON EFS 18-200MM 0.45M / 1.5FT | ISO 1600 | F/5.6 | 1/50 | 200MM

Monday, 7 August 2017

Ground


It was rainy and foggy day. Photography moment coincided with noon. I photographed macro photos with my new Gorillapod low stand. I sat in the ground on the hut and focused manually on the plants in the ground. Rain made drops of plants. I added more water drops to the leaves with a spray bottle. What water would look like in the leaves if the water of the spray bottle is of different color.

Oli sateinen ja sumuinen päivä. Valokuvaushetki ajoittui keskipäivään. Valokuvasin makrokuvia uuden matalan GorillaPod jalustani kanssa. Istuin maassa retkipatjan päällä ja tarkentelin manuaalisesti maassa oleviin kasveihin. Sade teki pisaroita kasvustoille. Sumutinpullolla vettä suihkuttamalla tehostin pisaroiden määrää. Miltähän vesi näyttäisi lehdillä jos sumutinpullon vesi olisikin eriväristä.

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 100-200 | F/4-F/5.6 | 1/40-1/125 | 60MM

Tuesday, 18 July 2017

Brothers


My friend has two affectionate Cocker Spaniel brothers. I went to visit them with Myth. Myth is doing good to see and play with other dogs. Myth is unhappy when she has not been able to meet her dog friends for a long time. For this visit I took the camera with Tamron lens. I took a lot of photos of that triad. Most of the photos were shaken or left inaccurate. Usually, after taking the photos, 4-10 photos will succeed in 100 photos. Of course, my perfectionist thinking does not facilitate the process. When I taking that photographs, I could have raised the shutter speed and high sensitivity. I own a camera where high sensitivity can lift up to max. 1600. So, in the ISO 800, granularity is disturbing. Should not over-raise the camera's high sensitivity. However a few photos this time succeeded. I got memories recovered.

Ystävälläni on kaksi hellyttävää Cockerspanieli-veljestä. Kyläilimme Myytin kanssa heidän luonaan. Myytille tekee hyvää nähdä ja leikkiä toisien koirien kanssa. Siitä välittyy levottomuutta, kun ei ole päässyt pitkään aikaan koirakavereitansa tapaamaan. Tälle reissulle otin kameran mukaan, Tamron objektiivilla varustettuna. Valokuvasin paljon kyseistä kolmikkoa. Suurin osa kuvista tärähti tai jäi epätarkaksi. Yleensä valokuvattuani, 100 kuvasta onnistuu noin 4-10 valokuvaa. Perfektionistinen ajatteluni ei tietenkään helpota prosessia. Valokuvatessa olisin voinut nostaa valotusaikaa, sekä isoherkkyyttä. Toisaalta omistan kameran jossa isoherkkyyden voi nostaa max. 1600. Eli ISO 800:ssa rakeisuutta esiintyy häiritsevästi. No kuitenkin muutama valokuva tällä kerralla onnistui. Sain muistoja talteen.

 CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 100-400 | F/3.2-F/5.6 | 1/80-1/250 | 60MM

Wednesday, 28 June 2017

Friends


I was visiting my friend. I had Canon EOS 450D camera and Tamron lens. I photographed my friend two dogs in the nearby park. In the first picture the noon sun shines from above and burns a yellow dandelion in the photo. However the shadow suitably happened to the dog and the dog's expression rescues the photo. In the rest of the photos I was in the shade of the tree. Active dogs were difficult to photograph, the 1/125 exposure time I tried was not enough. Focusing the camera to the dog eye were challenging. I got a few publishable photos. 

Olin ystäväni luona käymässä. Minulla oli mukana Canon EOS 450D järjestelmäkamerani ja Tamron objektiivi. Valokuvasin ystäväni kahta koiraa läheisessä puistossa. Ensimmäisessä kuvassa keskipäivän aurinko paistaa ylhäältä ja polttaa valokuvassa keltaisen voikukkameren. Kuitenkin varjo sattui sopivasti koiran kohdalle ja ilme pelastaa kuvan. Lopuissa kuvissa valokuvasin puun varjossa. Eläväisiä ja aktiivisia koiria oli hankala kuvata, kokeilemani valotusaika 1/125 ei riittänyt. Tarkentaminen koiran silmiin oli haastavaa. Sain kuitenkin muutaman julkaisukelpoisen kuvan.

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 100-800 | F/3.2-F/5.6 | 1/160-1/500 | 60MM

Wednesday, 21 June 2017

Nectar


The sun shine in high. The bees and flies gathered in our yard to yellow flowers to collect the nectar. It is easy to meet these kinds of flowers with a variety of bugs with and without wings. Challenge was brought from the light coming from above. The photos were easily burned out. I chose the ISO 100 and the small f-number, that is big aperture. I wanted to get the background of my photos dim, so that the bugs and flowers would be highlighted. The tripod did not have to use because the shutter speed was between 1 / 200-1 / 500.
  
Aurinko paistoi taivaalla korkealla. Kärpäset ja mehiläiset kerääntyivät pihamme keltaisiin kukkiin mettä keräämään. Kyseisistä kukista on helppo tavata monenlaisia ötököitä siivillä ja ilman. Oman haasteensa toi ylhäältä tuleva valo. Valokuvat paloivat helposti puhki. Valitsin isoherkkyydeksi 100 ja pienen f-luvun, eli suuren aukon. Halusin saada valokuvien taustan himmeäksi, jotta ötökät ja kukka korostuisivat. Jalustaa ei tarvinnut käyttää, kun suljinaika oli 1/200-1/500 välillä.

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 100 | F/4-F/5.6 | 1/250-1/500 | 60MM

Friday, 16 June 2017

DrizzleThe day was suitable for photography. There was fog in the air and the drizzle watered the terrain. A lot of beautiful little drops of water on flowers and leaves. I set the ISO to 400 to get enough light in the photos. Shutter speeds of 1 / 160-1 / 200 also increased the brightness in the photos. No tripod needed to use. If I had a tripod on my trip, I could tried values such as ISO 100 and shorter shutter speeds 1 / 50-1 / 80. I wanted to keep the aperture large (small f-numbers: f / 2-f / 3.2)

Päivä oli sopiva valokuvaamiseen. Ilmassa oli sumua ja tihkusade kasteli maastoa. Kauniita pieniä vesipisaroita oli kasvien kukilla ja lehdillä paljon. Valitsin ISO-arvoksi 400, jotta valokuvissa olisi valoa tarpeeksi. Suljinajat 1/160-1/200 lisäsivät myös valoisuutta valokuvissa. Tällaisilla suljinajoilla ei tarvinnut käyttää jalustaa. Jos minulla olisi ollut jalusta matkassani, olisin voinut kokeilla arvoiksi esimerkiksi ISO-arvoa 100 ja lyhyempiä suljinaikoja 1/50-1/80. Aukon halusin pitää suurena (pienet f-luvut: f/2-f/3.2) 

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 400 | F/2-F/3.2 | 1/160-1/200 | 60MM

Sunday, 26 February 2017

Snowlake


The time is gone the wings. I've done the work and pedagogical study. This photographic material for a long time, in January 2017. I photographed with macro lens at between 12-2 pm. I registered for a course in photography, which starts Kivalo-Institute in April. I look forward to new approach photography as a hobby. 

Aika on mennyt siivillä koulunkäynninohjaajan työn ja kasvatustieteen opintojen parissa. Tässä pitkästä aikaa valokuvausmateriaalia tammikuulta 2017. Valokuvasin makro objektiivilla kello 12-14 välillä. Ilmoittauduin valokuvauskurssille, joka alkaa Kivalo-opistolla huhtikuussa. Odotan innolla uutta otetta valokuvausharrastukseeni.

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 200 | F/2-F/4 | 1/160-1/400 | 60MM

Sunday, 15 January 2017

Wind


New year, new tricks! Here's a picture from last winter. Awakens interest for photography again. I photographed very little during the last half of the year. My focus has taken a new school assistant work. Before I worked in elderly care and personal assistant. Work with the children is new for me, but inspiring. I watched my old photographed photos. I looked at them in Hama -digital photo frame. I got it for Christmas present. I noticed the need to get the photos of the magical frost. Tomorrow should become a cold winter day and the sun should appear. I navigated the nearby woods. This time I don't take Myth by. Will focus on the exploration of good camera settings and a photography places. As a rule, I am going to photography this trip with macro lens. I hope that I can get a publishable photographs. New Year filled with inspiration! ♥

Uusi vuosi, uudet kujeet! Tässä kuva viime talvelta. Herättelen valokuvausinnostusta horroksesta. Olen valokuvannut ja perehtynyt aiheeseen todella vähän viimeisen puolen vuoden aikana. Keskittymiseni on vienyt uusi koulukäynninohjaajan työ. Ennenhän työskentelin vanhustyössä ja henkilökohtaisena avustajana. Työ lasten kanssa on uutta, mutta innostavaa. Mutta tosiaan katselin vanhoja ottamiani valokuvia, joululahjaksi saamani Hama -digitaalisen valokuvakehyksen avulla. Tarve Päästä valokuvaamaan pakkaspäivien taikaa heräsi. Huomenna pitäisi tulla pakkaspäivä ja aurinkokin pitäisi näkyä. Suunnistan läheiseen metsään. Myyttiä en ota tällä kertaa matkaan. Keskityn hyvien kameran asetuksien ja kuvauskohteiden etsintään. Pääsääntöisesti aion kuvata tällä reissulla makrolla. Toivotaan että syntyy julkaisukelpoista materiaalia. Inspiraation täyteistä uutta vuotta! ♥

CANON EOS 450D | CANON EFS 18-200MM 0.45M / 1.5FT | ISO 100 | F/9 | 1/200 | 200MM

LABELS

ANIMALS (29) ART (5) BLACK&WHITE (3) DECOR (2) HAPPENING (9) LANDSCAPE (24) LIGHT (5) MACRO (29) NATURE (35) NIGHT (1) PEOPLE (13) PORTRAITS (8) SEASONS (33) TRAVELING (19)