Tuesday, 29 September 2015

Blood moon


In the evening I prepared the camera. Despite the excitement I slept a few hours and woke up to the alarm clock am 4:50. The aim was to drive a car in the nearby areas, to find a best photography place. However, in looking to the terrace, there was no need to go farther. Reddish larger ball was floating in the sky. I placed Velbon camera tripod. I did not put the lowest legs at all open, in order to avoid extra shake. The tripod got crowned with a Canon camera and EFS lens. Images I took the remote control. The camera tings were 1/250, ISO 400, F / 11. I focused manually into the distance. After the experiments, I changed the shutter speed of 1/250, BULB setting. The best images were between 2-5 seconds. F value changed to f / 8. Was a challenge to get the most accurate pictures manually. To use the zoom helped. I wanted as soon as a better lens, the 200 mm was not enough to show in more detail in the moon. I did not see the red moon in the final phase. Although I did not see the deepest redness, the moon was a thrill. This project was left good memories. 119 photograph five photos managed and two above the best. Oh, but could have been better lens ... hungry to grow while eating. 

Illalla valmistelin kameran. Jännityksestä huolimatta nukuin muutaman tunnin ja heräsin herätyskelloon 4:50. Tarkoituksena oli lähteä autolla kiertelemään lähiseutuja, löytääkseni otollisen kuvauspaikan. Kuitenkin terassille kurkatessani, ei tarvinnut kauemmas pyristellä. Punertava suurehko pallo kellui taivaalla. Asettelin Velbon kamerajalustani. En laittanut alimmaisia jalaksia auki, jotta ylimääräisiltä tärähtelyiltä vältyttäisiin. Jalusta sai kruunukseen Canon kamerani ja EFS objektiivini. Kuvat nappasin kaukolaukaisimella. Kamerassa alkuasetuksina olivat 1/250, ISO 400, F/11. Tarkensin manuaalisesti kaukaisuuteen. Kokeilujen jälkeen vaihdoin valotusajan 1/250, BULB -asetukseen. Parhaimmat kuvat tulivat 2-5 sekunnin väliltä. F-arvo vaihtui f/8. Haastavaa oli saada kuvat käsikäyttöisesti mahdollisimman tarkoiksi. Zoomin käyttäminen tarkennuksessa auttoi. Tuli oikein himo hankkia vielä parempi objektiivi, kun 200 mm ei riittänyt tarkemmin näyttämään kuuta. Minulla kävi hyvä tuuri, taivas pysyi kirkkaana. Vain punaisen kuun loppuvaihe jäi näkemättä. Vaikka en syvintä punaa nähnytkään, kuu oli sykähdyttävä. Tästä projektista jäi hyvät muistot. 119 :sta valokuvasta viisi onnistui ja nämä kaksi yllä olevaa parhaiten. Voi kun vaan olisi ollut se parempi objektiivi...nälkä kasvaa syödessä.  

CANON EOS 450D | CANON EFS 18-200MM 0.45M / 1.5FT | ISO 400 | F/8 | BULB 3-4 SEC | 200MM

Tuesday, 22 September 2015

Morning


This next portrait of my projects. Model, the challenges and opportunities of the new. This time planned process in more detail. Place we chose a dense forest. Photography time in the morning at 8. Autumn morning sun beautifully filtered through the trees. Costumes were made in cooperation. The model was inexperienced. I decided to instruct the mind in pictures, so that he does not think too much outward appearance. Naturalness was sought. Photographing had to focus on a completely different way than, for example, with the plants. The model being in front of the camera had to follow and take a picture just right, at the desired moment. In order for the objectives, of the atmosphere and effectiveness to be successful. I managed a beginner just fine. Although a lot has to learn. The challenge was also to include the tripod in the woods. Stones, twigs and terrain challenged. Had to look for the right angle so that the light should be correct. Lens hood was involved.

Tässä seuraava muotokuvaprojektini. Malli, haasteet ja mahdollisuudet erit. Tällä kertaa suunnittelin prosessia tarkemmin. Paikaksi valitsimme tiheän metsikön. Kuvaushetki aamulla klo 8. Syksyinen aamuaurinko siivilöityi kauniisti puiden välistä. Puvustus tehtiin yhteistyönä. Malli oli kokematon. Päädyin ohjeistamaan mielikuvin, jotta hän ei ajattelisi liikaa ulkoista olemusta. Luonnollisuutta haettiin. Kuvaamiseen täytyi keskittyä ihan eri tavalla, kuin esimerkiksi kasvien kanssa. Mallin olemista kameran edessä täytyi seurata ja ottaa kuva juuri oikealla, halutulla hetkellä. Jotta tavoitteet tunnelmasta ja vaikuttavuudesta toteutuisivat. Onnistuin aloittelijaksi ihan hyvin. Vaikka parannettavaa on paljon. Haasteena oli myös jalustan käyttäminen metsässä. Kivien, oksien ja pinnanvaiteluiden protestoidessa. Oikeanlaista kuvakulmaa tarvitsi etsiä, jotta valo kohdistuisi oikein. Vastavalosuoja oli mukana. 

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 200 | F/2-F/5 | 1/25-1/200 | 60MM

Saturday, 19 September 2015

Mushroom


I found my parents' yard in this adorable amanita, which had emerged heart-shaped pattern on its cap. When you remember to explore the world at grassroots level to, can find amazing things.

Löysin vanhempieni pihalta tämän suloisen kärpässienen, jolle oli ilmaantunut sydämen muotoinen kuvio hattuun. Kun muistaa tutkia maailmaa ruohonjuuritasollakin, voi löytää upeita asioita.

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 200 | ISO 200 | F/5 | 1/80 | 70MM

Open road


In the autumn of 2013 I went to Jyväskylä for college-level study theater and acting. I took that all my savings and a burning desire to learn more. I jumped in my snappy blue volkswagen golf. I went to implement a long-term dream. On weekends, I was driving through a Finland to home meet my loved ones. A lot of time, great challenges, surpassing oneself, all the savings, gasoline and countless beaten asphalt surface. I was left with a better understanding of oneself and the world. Fortunately, I left and I came. The above photo in the early morning from a trip to the south.

Syksyllä 2013 pääsin Jyväskylään vuodeksi opistotasolle opiskelemaan teatteria ja näyttelemistä. Otin mukaan kaikki säästöni ja palavan halun oppia lisää. Hyppäsin näppärään siniseen Volkswagen golfiini. Lähdin toteuttamaan pitkäaikaista unelmaani. Viikonloppuisin ajelin halki Suomen kotiin rakkaideni luokse. Paljon aikaa, suuria haasteita, uusia ihmisiä, kokemuksia, itsensä ylittämistä, kaikki säästöt, bensiiniä ja lukematon määrä tallattua asfalttipintaa. Käteen jäi parempi käsitys itsestä ja maailmasta. Se oli kaikki sen vaivan arvoista. Yllä kuva aikaisin aamulla eräältä matkalta kohti etelää.

CANON EOS 450D | CANON EFS 18-200MM 0.45M / 1.5FT | ISO 1600 | F/11 | 1/400 | 18MM

Friday, 18 September 2015

Watching you


Celebrated by my parents and my sister with a summer break in Helsinki Rastila Camping. We were in a mobile home moving, a full week. We walked around the center and shops in Helsinki, swam, we looked at  the sights and being in the outdoors. Of course the camera was included and it became used. The above one holiday trip image. The squirrel looked photographer and I decided to surprise with photograph. Accidentally, I focused in the tree, when a squirrel preparing for departure. I think that  not bad solution. Photo became more interesting that way.

Vietettiin vanhempieni ja siskoni kanssa kesälomaa Helsingissä Rastila Campingissa. Olimme kokonaisen viikon liikkeellä asuntoautolla. Kiertelimme Helsingin keskustaa ja kauppoja, uimme, katsoimme nähtävyyksiä ja oleskelimme luonnossa. Totta kai kamera oli mukana ja sitä tuli käytettyä. Yllä yksi kuva lomareissulta. Orava katseli minua ja päätin yllättää sen valokuvalla. Tarkensin vahingossa puuhun oravan tehdessä lähtöä. Mielestäni vahinko oli hyvä. Kuvasti tuli todennäköisesti kiinnostavampi näin. 
  
CANON EOS 450D | CANON EFS 18-200MM 0.45M / 1.5FT | ISO 320 | F/5.6 | 1/200 | 200MM

Thursday, 17 September 2015

ArtemisFriend to agreed The model descriptions. Form Shooting Interests and experience is not much. So thrilled we went to try. Description The period was ex-tempore organized and description of the place was chosen as the central day, the nearby woods. Above is a photographic material from the first moment. Another challenge did the midday sun and the shadows. Final costumes baseline was frozen for a moment before shooting. Portraits succeeded surprisingly well, but the full body images composing is still a lot of problems. This is a good start towards a new form of description of the projects. Human photography is challenging, but very rewarding when successful.
 
Kaveri lupautui malliksi kuvauksiin. Muotokuvaaminen kiinnostaa ja kokemusta ei ole paljon. Joten innoissaan lähdettiin kokeilemaan. Kuvaushetki oli ex-tempore väsätty ja kuvauspaikaksi valikoitui keskipäivä läheisessä metsikössä. Yllä näkyvää materiaalia syntyi ensimmäisellä kuvauskerralla. Oman haasteensa tekivät keskipäivän aurinko ja sen luomat varjot. Lopullinen puvustus lyötiin lukkoon hetken ennen kuvausta. Kasvokuvat onnistuivat yllättävän hyvin, mutta kokovartalokuvien sommittelussa on vielä paljon ongelmia. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia muotokuvausprojekteja. Ihmisen kuvaaminen on haastavaa, mutta erittäin palkitsevaa onnistuessaan. 

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 200-400 | F/4 | 1/60-1/100 | 60MM

Old town


My boyfriend relative living in southern Finland. We went on holiday there. Who knows which city? Maybe a little too easy. The first pictures reveal immediately. I think the old colored wooden houses are beautiful. If I had been alone the road and had more time. With macro lens I would have view objects closer. Might have become great photos. However, these images succeeded surprisingly well, even though the sun had risen high and was a rush to be photograph. In particular, I like the last image, it is atmospheric.

Poikaystäväni sukulainen asuu Etelä-Suomessa. Kesällä kävimme lomareissun siellä. Kuka tietää mistä kaupungista on kyse? Vähän liian helppo kylläkin. Ensimmäiset kuvat paljastavat heti. Minusta vanhat värilliset puutalot ovat kauniita. Jos olisin ollut yksin liikenteessä ja saanut enemmän aikaa. Macron kanssa olisin tutkinut kohteita lähemmin. Olisi saattanut tulla hienoja kuvia. Nämäkin otokset onnistuivat yllättävän hyvin, vaikka aurinko oli noussut jo korkealle ja kuvaamisen kanssa oli kiire. Erityisesti pidän tuosta viimeisestä kuvasta, se on tunnelmallinen. 

CANON EOS 450D | CANON EFS 18-200MM 0.45M / 1.5FT | ISO 100 | F/7.1-F/8 | 1/100-1/160 | 18-60MM

Red wild berry


We were with my boyfriend and his friend with dove hunt the woods edge. Ethylene occurred in such a wild red berry. My boyfriend friend claimed that his to know what it is and said name. I just do not remember what it was. Even google did not help. The friend also told me that these berries are edible, but they do not have a market value because of the low incidence. It disturbs me because I do not remember the name. Who knows what this berry is?

Olimme poikaystävän ja hänen kaverinsa kanssa kyyhkyjahdissa metsän reunamilla. Eteeni sattui tällainen punainen villimarja. Poikaystäväni kaveri väitti tietävänsä mikä se on ja sanoi nimenkin. En vain millään muista mikä se oli. Googlestakaan ei paljon apua löytynyt. Matkassa ollut kaveri kertoi, että kyseiset marjat ovat syötäviä, mutta niillä ei ole markkina-arvoa vähäisen esiintyvyyden vuoksi. Häiritsee kun en saa nimeä mieleeni, ja onko tämä edes syötävä marja. Kuka tietää mikä marja tämä on?   

CANON EOS 450D | TAMRON SP 60MM F/2 MACRO | ISO 200-1600 | ISO 200 | F/4 | 1/500 | 60MM

Wednesday, 16 September 2015

Target


In previous Salla-trip-posts, I told how hard grouses is to photograph, let alone hunt. Yes! In the summer, I managed to snatch one image in which the capercaillie occur. Needed to prompt action, a couple of photos and the bird flew away. Photographed with automatic settings. I wanted a image with in which the bird is in all its glory and more time to adjust the camera settings. However, I am content with the picture. Grouses sees in these areas a little bit, they are timid by nature, and I'm clumsy. I did not so much innate active photographer. So one of the dream has been realized. Newest skills and experiences towards new situations.

Aiemmissa Sallan-reissu-postauksissani kerroin, kuinka vaikea metsäkanalintuja on kuvata, saati sitten metsästää. Jes! Kesällä onnistuin nappaamaan yhden kuvan, jossa metso esiintyy. Tarvittiin nopeaa toimintaa, pari kuvaa ja lintu lensi tiehensä. Automaattiasetuksilla mentiin. Voi kun olisin saanut otoksen, jossa lintu on koko komeudessaan ja ehtinyt näppäillä kameran asetuksia tarkemmin. Olen kuitenkin tyytyväinen kuvaan. Metsoja näkee näillä seuduilla vähän, ne ovat arkoja ja olen luonnostani kömpelö. En niinkään synnynnäinen aktiivikuvaaja. Joten yksi haave on toteutunut. Uusin taidoin ja kokemuksin uusia tilanteita kohti.

CANON EOS 450D | CANON EFS 18-200MM 0.45M / 1.5FT | ISO 800 | F/5.6 | 1/100 | 200MM

Shepherd dog


My aunt live on a sheep farm. In addition to the sheep on the farm live three border collies. The photo shows one of the dogs, a male named Mosse. These dogs are a great help for moving sheep from place to place. It was difficult portray energetic hairy friend to the manual setting and without a tripod. It was the work of Mosse get to sit for a moment and look at the camera. Especially when I go to the dog's self-level. Speechless unto the commandment? Twenty picture one successfully. Background could have been an idyllic country landscape, but I'm happy with the result. Lights and shadows pretty good and the depth can be found. Animals, mainly pets should, I believe, as a rule to photograph the same level. Images is usually more effective.

Tätini asustaa lammastilalla. Lampaiden lisäksi sieltä löytyy kolme bordercollieta. Kuvassa on yksi koirista, uros nimeltään Mosse. Näistä koirista on suuri apu lampaiden liikuttelemisessa paikasta toiseen. Oli haastavaa kuvata energistä karvakaveria manuaaliasetuksilla ja ilman jalustaa. Kävi työstä saada Mosse istumaan hetken paikallaan ja katsomaan kameraan. Varsinkin kun laskeudun itse koiran tasolle. Sanaton luoksekäsky? Kahdestakymmenestä kuvasta yksi onnistui. Muut tärähtivät. Tausta olisi voinut olla idyllisempi maalaismaisema, mutta olen tyytyväinen tulokseen. Valot ja varjot ihan hyvät ja syvyyttä löytyy. Eläimet, lähinnä lemmikit pitäisi mielestäni pääsääntöisesti kuvata samalta tasolta. Niin saan kuvista yleensä vaikuttavampia. 

CANON EOS 450D | CANON EFS 18-200MM 0.45M / 1.5FT | ISO 200 | F/7.1 | 1/125 | 100MM

LABELS

ANIMALS (29) ART (5) BLACK&WHITE (3) DECOR (2) HAPPENING (9) LANDSCAPE (24) LIGHT (5) MACRO (29) NATURE (35) NIGHT (1) PEOPLE (13) PORTRAITS (8) SEASONS (33) TRAVELING (19)